Kvadrāta laukums

Lai aprēķinātu kvadrāta laukumu ievadiet kvadrāta malas garumu.
Kvadrāta Malas garums