Riņķa līnijas garums

Ievadiet rinķa diametru vai rādiusu, lai aprēķinātu rinķa līnijas garumu.
Rādiuss

Diametrs