Trijstūra laukums

Lai aprēķinātu trijstūra laukumu, ievadiet malu izmērus.
Trijstūra laukums tiks aprēķināts izmantojot Hērona formulu.
Trijstūra malas